terug naar:  RolfvandenBerg.nl

“Onder de bedrijfsnaam DISPERGO lever ik diensten aan zowel fabrikanten van kunstmest, als aan fabrikanten van kunstmeststrooiers. Doordat ik in mijn leven letterlijk duizenden strooibeelden heb gemaakt met uiteenlopende kunstmestsoorten, zijn er in Europa slechts zeer weinig mensen met meer ervaring op dit terrein.”

 

Rolf van den Berg.

 

 

Advies voor het op de markt brengen van meststoffen.

 

Verstrooibaarheid beoordelen.

De kwaliteit van kunstmest is essentiëel voor een goed strooiresultaat. Ook door kunstmestfabrikanten, handelaren en coöperaties wordt dit onderkend. Om u te helpen een goed verstrooibaar produkt op de markt te brengen, kan Dispergo de verstrooibaarheid van uw produkten beoordelen. Zo’n beoordeling kan op verschillende manieren tot stand komen. Dit loopt uiteen van een eenvoudige analyse van fysieke eigenschappen met daaraan gekoppeld een advies, tot het uitvoeren of organiseren van uitgebreide vergelijkende strooiproeven.

 

Opstellen strooitabellen.

In het verleden heeft Dispergo veel meegewerkt aan het opstellen van strooitabellen. In uw eigen testhal, in een gehuurde locatie, of op kleinere schaal kan Dispergo dit werk begeleiden of uitvoeren.

 

Blends.

Als één van de weinige bedrijven in Europa heeft Dispergo ervaring met het bepalen van de ontmenging bij het strooien van blends, en het meten van strooibeelden van de afzonderlijke  bouwstenen. Voor mensen die blends strooien of vermarkten is dit een zeer nuttige service.

 

Overige produkten verstrooien.

Ook fabrikanten van andere te verstrooien produkten zoals gepelletiseerde dierlijke mest, bestrijdingsmiddelen of zaden, adviseert Dispergo rond de mogelijkheden van het toedienen van hun produkten met een kunstmeststrooier. Met name het strooien van slakkenkorrels vraagt de nodige aandacht, maar ook het strooien van zaden van groenbemesters staat volop in de belangstelling.

 

 

Advies voor het op de markt brengen van kunstmeststrooiers.

 

Adviseren bij ontwikkeling.

Door ervaring, opgedaan in de praktijk, is Dispergo in staat een waardevolle bijdrage te leveren bij het ontwikkelen van nieuwe kunstmeststrooiers of het verbeteren van bestaande machines. Dit kan beginnen bij het meedenken over nieuwe ontwikkelingen, vervolgens het beproeven daarvan, en uiteindelijk ondersteuning geven bij het op de markt brengen van uw nieuwe product.

 

Opstellen strooitabellen.

In het verleden heeft Dispergo veel meegewerkt aan het opstellen van strooitabellen. In uw eigen testhal, in een gehuurde locatie, of op kleinere schaal kan Dispergo dit werk begeleiden of uitvoeren.

 

Strooiertest.

Diverse fabrikanten laten na aflevering van een nieuwe kunstmeststrooier, een onafhankelijk testbedrijf een strooiertest uitvoeren. Hiermee tonen zij tegenover hun klant vertrouwen te hebben in de goede werking van deze machine. Bovendien ziet de klant bij een onafhankelijke strooiertest met eigen ogen dat zijn meststoffen optimaal verdeeld op het veld komen.

 

Vraagstukken oplossen.

Indien nodig gaat Dispergo op pad om problemen op te lossen, waar een klant problemen heeft ondervonden bij het strooien van kunstmest. Dit kan bijvoorbeeld zijn na het optreden van strooibanen, moeilijkheden bij het instellen van de kunstmeststrooier, of als een kantstrooi-inrichting niet naar tevredenheid functioneert. Ook wordt na een ingrijpende reparatie aan een kunstmeststrooier nogal eens een strooiertest uitgevoerd, om te bevestigen dat de strooier weer volledig in orde is.

 

 

Contact.

Dispergo

Hoofdweg 516

2132MH  Hoofddorp

 

email: rolf@rolfvandenberg.nl

tel: +31(0)6 22 38 36 15